Slovenský jazyk   English language
Poslať e-mail  Pridať do záložiek VIS s.r.o.

Certifikáty

 

 

Náplňou spoločnosti, je poskytovanie komplexných a kvalitných služieby v oblasti stavebníctva, na základe implementovaného a integrovaného manažérskeho systému (IMS), tak aby spĺňali požiadavky medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Spoločnosť bola cerifikovaná :

od roku 2000 - firmou DET NORSKE VERITAS
certifikátom systému kvality ISO 9002:1994


od roku 2003 - firmou Bureau Veritas Quality International
certifikátom systému kvality - ISO 9001:2000,
certifikátom systému enviromentálneho manažerstva - ISO 14001:1996,
certifikátom systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - ISO 18001:1999


od roku 2006 – firmou 3EC-NSF Internationál a.s.
certifikátom systému kvality - ISO 9001:2000,
certifikátom systému enviromentálneho manažerstva - ISO 14001:2004,
certifikátom systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - ISO 18001:2007

 

od roku 2011 – firmou 3EC Internationál a.s.
certifikátom systému kvality - ISO 9001:2008
certifikátom systému enviromentálneho manažerstva - ISO 14001:2004,
certifikátom systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - ISO 18001:2007