Slovenský jazyk   English language
Poslať e-mail  Pridať do záložiek VIS s.r.o.

O nás

Pozri ORSR - www.orsr.sk

VIS - Výstavba inžinierskych stavieb, s.r.o. Piešťany 

Spoločnosť Výstavba inžinierskych stavieb s.r.o sa od roku 1995 úspešne podiela na vybudovaní optimálnejšiej infraštruktúry v Slovenskej Republike. Sme jedna zo spoločností, ktorá v roku 2015 obdržala prestížne ocenenie - Bonitný podnik , ktorý nás zaraďuje do spoľahlivých a serióznych obchodných partnerov . Máme dlhodobé a kvalitné skúsenosti s realizáciou projektov v stavebno - technickom sektore.

Špecializujeme sa vo výstavbe rodinných domov, bytových domov, budov občianskej vybavenosti a taktiež v inžinierskych , priemyselných, pozemných a vodných stavbách.

 

Medzi hlavné činností patrí:

 

 

  • Stavebná výroba
  • Dopravno-mechanizačné služby
  • Prenájom skladovacích kontajnerov
  • Zberný dvor
  • Predaj vlastných realít

 

od roku 1996 - vytvorenie dopravno-mechanizač. strediska a sklad. priestorov v obci Červeník

od roku 2000 - rozšírenie spoločnosti o stredisko betonáreň v obci Drahovce
od roku 2006 - rozšírenie o stredisko hliníkovej, zváračskej a zámočníckej výroby v Piešťanoch
od roku 2007 - rozšírenie o stredisko plástovej výroby v Červeníku

od roku 2010 - rozširenie portfólia o 1MW fotovoltarickú elektráreň v areali VIS - Drahovce

od roku 2018 - rozšírenie strediska Červeník o Zberný dvor 

od roku 2020 - rozšírenie o prenájom skladových kontajnerov Boxido v obci Červeník a meste Piešťany