VIS s.r.o.

Betonáreň stredisko Drahovce


Betonáreň stredisko Drahovce

    Všetky druhy betónov, ktoré naša spoločnosť vyrába na stredisku Drahovce sú ohodnotené aktualnymi certifikatmy Quality. Receptúry a dodávky potrebnéj stavebnej chémie zabespečujeme v spolupráci s renomovanou firmou Stachema a.s , ktorá sa taktiež actívne podiela na vykonávaní skúšky quality jednotlivých vzoriek betońu. Celkový proces skúšky quality a vhodnotsti požadovaných parametrov betónu v zmysle systému kontroly kvality a požiadaviek ISO 9001, ISO 1400, OHSQAS 1 je vykonavany TSUS (Technicky a Skusobný Ústav Stavebný)

 

Ponúkame taktiež tranasport betónu na požadované miesto pomocov vlastných domiešavačov Tatra 815 (4m 3) a betón-pumpy CIFA (9,5 m3) z dĺžkou výsuvu ramena 28m.

 


Betón pre cementobetónové kryty vozoviek CB IIIBetón podľa STN EN 206-1


 


 

vedúci strediska : Ing. Marta SUROVÁ

mobil : +421 903 244 315

 


{CONTACT_FORM=2}

 

 


(c) VIS s.r.o., 20.7.2018, 09:03