VIS s.r.o.

Inžinierske siete


Inžinierske siete 


Priemyselný park, Leopoldov

Rozvodná stanica, Rimavská Sobota

Rozvodná stanica T142, Stupava

Kanalizácia odpadových vôd a prípojky, 2014

Práce na diesel-motor generátoroch - atóm.elektr. Jaslov. Bohunice, 1998
Pretlak pod železnicu DN 300

Kanalizačný zberač - závod Boleráz
Zahájenie prác minstr. živ. prostredia - Malženice-ČOV Zeleneč-Trnava, 1996 kanalizačný zberač, dĺžka 32 km
Kanalizácia, ŽSR Leopoldov, 1998
Prekládka inž.sieti McDonalds-OMV

Akoboje - atomová elektráreň, Jaslovské Bohunice, 1999


(c) VIS s.r.o., 22.2.2024, 22:32