Slovenský jazyk   English language
Poslať e-mail  Pridať do záložiek VIS s.r.o.

Výstavba elektrárni

 

Fotovoltaická elektráreň Drahovce

    Projekt stavby rieši výstavbu fotovoltaickej elektrárne pre výrobu a dodávku

    energie do distribučnej sústavy ZSE distribúcia a.s.

    Účelom stavby bolo vybudovanie zdroja obnoviteľnej energie zo slnečného žiarenia

    pre napojenie do rozvodnej siete, nezaťažujúce životné prostredie.

    ÚDAJE O TECHNOLÓGII VÝROBY Hlavným technologickým zariadením je

    fotovoltaický panel tvorený jednotlivými článkami, ktoré priamo premieňajú slnečnú

    energiu na jednosmerný prúd. FV panely sú zapojené do série a toto jednosmerné

    napätie je privedené na DC/AC menič, ktorý jednosmerné napätie premení na nn

    striedavé trojfázové napätie. Striedavé nn napätie z meničov je pripojené na

    transformátor, ktorý napätie nn transformuje na VN 22kV, toto VN napätie je

    pripojené na rozvodnú sieť.

 

Bioplynová stanica Červeník II

    Projekt stavby rieši výstavbu bioplynových staníc pre výrobu a dodávku

    energie do distribučnej sústavy ZSE distribúcia a.s.

    Účelom stavby : Bioplynová stanica bude slúžiť na výrobou elektrickej energie

    a tepla nezaťažujúce životné prostredie.